Antioxiadanter farliga eller ?

Smultronen vid köksflygeln är små men så goooooooooooooda.............
Bär ger hjärthälsa

Alla har vi ju lärt oss att antioxidanter är bra, att antioxidanter skyddar oss mot sjukdomar, mot infektioner och inflammationer. Men idag har vi lärt oss något nytt enligt en artikel i SvD. Så har stod det i artikeln: ”I stället för att motverka lungcancern gjorde antioxidanterna den mångfalt värre. Nu uppmanar forskarna till försiktighet med kosttillskott.”

Denna artikel är publicerad första gången 2014 här.

Skall vi nu slänga alla burkarna med vitaminer och kosttillskott?

Njaa, det är nog inte så enkelt. Bättre att först kolla vad man kommit fram till egentligen.

Vilka var studieobjekten

Var studien gjord på människor som man nu enligt SvD varnar för kosttillskott. Var det människor som fick ta normala doser antioxidanter under kontrollera former. Nej, det var möss som studerades. Utan att gå djupare in i ämnet så läste jag att forskare överlag ser det problematiskt att överföra resultat baserade på möss till människor.

Vilka antioxidanter studerades

För att kunna sätta en rubrik som ”Antioxidanter kan förvärra cancer” måste forskarna studerat alla antioxidanter i alla deras former, både syntetiska och naturliga. Ett gigantiskt projekt och fortfarande kvarstår problemet med att överföra resultatet till människor. har forskarna då studerat alla antioxidanter? Svaret blir ja, om det bara finns 2 antioxidanter. Till och med jag förstår att det finns flera. Vilka var dessa 2 antioxidanter i studien?

1. N-Acetylcystein

Vilken typ av antioxidant är N-Acetylcystein? Är den syntetisk labb-produkt eller är det naturligt. Sanningen är att den egentligen är ett läkemedel och inte ens något naturmedel. Så här står det i Wikipedia om N-acetylcystein

”Acetylcysteine rINN /əˌsɛtəlˈsɪstn/, also known as N-acetylcysteine or N-acetyl-L-cysteine (abbreviated NAC), is a pharmaceutical drug and nutritional supplement used primarily as a mucolytic agent and in the management of paracetamol (acetaminophen) overdose. Other uses include sulfate repletion in conditions, such as autism, where cysteine and related sulfur amino acids may be depleted.[7]”

2. E-vitamin

Den andra antioxidanten som studerades var Trolox, en syntetiskt framställd E-vitamin. Inte naturligt alltså. Spelar det roll då om det är gjort i labbet eller om naturen gjort det? Jag anser det utan att gå djupare in i det nu.

Vilka mängder användes

Jag har inte tillgång till hela studien och kan inte se hur stora doser som användes men enligt artikeln i Newsvoice  tolkar jag att doserna var mer avsedda för elefanter än för möss. Artikelförfattaren i Newsvoice frågar också följande:

  • Varför väljer de NAC som är receptbelagt samt en syntetisk form av E-vitamin i en dos som vida överstiger rekommenderat intag om de vill testa verkan av antioxidanter på cancer?
  • Varför väljer de inte C-vitamin, selen, quercitin, kurkumin eller någon av de många andra antioxidanter som finns där det finns massor med studier som visar på positiva effekter.

Ihop med fakta att det var ett läkemedel och en syntetisk vitamin som användes i väldigt höga doser så kanske inte resultaten är förvånande. Däremot förvånar slutsatserna.

Ett visst bilmärke kan drabbas av flera bränder på kort tid, en annan att bilen välter men jag såg aldrig följande rubriker i tidningar:

”Bilar kan börja brinna , forskarna råder dig att undvika att sätta dig i en bil”

eller

”Bilar kan välta, forskarna uppmanar dig att inte sätta dig i en bil”

Men i det här specifika fallet verkar det vara ok att utmåla alla antioxidanter som farliga utan att göra skillnad på syntetiskt/naturligt och utifrån en studie där den andra antioxidanten var ett läkemedel.

Ny rubrik!

Den rätta rubriken i artikeln skulle kanske varit

Läkemedlet N-Acetylcystein och syntetisk e-vitamin i väldigt höga doser förvärrar cancer hos möss”.

Det är väldigt långt ifrån SvDs rubrik. Ansvarslöst av en stor dagstidning som faktiskt påverkar vad folk stoppar i sig.

Så fortsätt att använda antioxidanter och i så fall i följande ordning:

  • från naturlig, ekologisk mat och frukter
  • naturliga kosttillskott utan tillsatser och bindemedel tex från Holistic och Innate

Källor

Svd

Newsvoice

Science magazine

Pubmed

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *