Ny hälsosida igen!

eForskaren är en ny hälsorelaterad sida med fokus på att redogöra forskning inom hälsans område. Tyngpunkten ligger på naturliga, icke-farmakologiska metoder för att förbättra och behålla en bra hälsa.

Det finns inget område inom hälsan som inte kan komma att avhandlas på sidorna. Med tiden får en struktur växa fram och det kommer att finnas information om tex mage/tarm, psykisk hälsa, rörelseorganens hälsa, hjärthälsa osv.

Informationen på sidorna kan inte användas i stället för läkarvård men det är upp till läsaren att ta till sig och använda information på det sättet som han/hon önskar.

Du kanske har tips om något intressant område som du vill att jag tittar på?