Dålig andning gör dig rädd

amygdala-fear-breathing-public-neurosciencenews

En ny studie slår fast att andning påverkar ditt minne och din förmåga att göra emotionellt rätta beslut i pressade situationer.

Andning är inte bara för att få syre utan är därtill kopplad till  hjärnans funktion och beteendet.

Forskarna på Northwestern Medicin  har upptäckt för första gången att rytmen av andningen skapar elektrisk aktivitet i den mänskliga hjärnan som förstärker känslomässiga bedömningar och återhämtning av information från minnet.

Dessa effekter som påverkar beteendet beror på ett avgörande sätt på om du andas in eller andas ut och om du andas genom näsan eller munnen.

I studien såg man att det gick fortare att identifiera ett ansikte som uttrycker rädsla när man andas in än när man andas ut. Det var även lättare att komma ihåg ansiktet om man såg det vid inandning jämfört med utandning.  Effekten försvann dock om andningen var genom munnen.

”En av de viktigaste slutsatserna i denna studie är att det finns en dramatisk skillnad i hjärnans aktivitet i amygdala och hippocampus under inandning jämfört med utandning”, säger huvudförfattaren Christina Zelano, biträdande professor i neurologi vid Northwestern University Feinberg School of Medicine. ”När du andas in, upptäckte vi att du stimulerar nervceller i den delen av hjärnan som har med luktsinnet att göra samt amygdala och hippocampus.”

Studien publicerades 6 december i Journal of Neuroscience .

Forskare drar några slutsatser av studien:

-snabb andning kan ge en fördel när någon befinner sig i en farlig situation.

-En annan potentiell insikt i forskningen gäller de grundläggande mekanismerna för meditation eller fokuserad andning. Vid inandning synkroniserar vi  hjärnvågor över det limbiska nätverket,

-Slutligen, beteendemässiga data hos friska försökspersoner tyder på att andningsfasen påverkar systematiskt förmågan att utföra kognitiva uppgifter genom funktioner i  amygdala och hippocampus.

Vilka mer slutsatser kan man dra när det gäller de olika andningsteknikerna i yogan tex. När vi andas ut längre tid än in, alltså befinner oss proportionellt längre tid i utandningen så borde vi uppfatta omgivningen som mindre farlig.  Det är precis det som händer vid tex 4:8 andning (4 sekunder in, 8 sekunder ut). Vårt nervsystem lugnar ner sig. Å andra sidan kan häftig eldandning med frekvenser på 120-180 ggr/minut göra oss mer alerta och redo att tackla ”hotande” situationer.

Resultaten från studien hjälper oss att förstå den avgörande rollen som näsandning har för att koordinera svängningar i hjärnvågorna för att stödja bearbetning av olika stimuli och intryck  och därigenom påverka vårt beteende.

Kan dålig andning förstärka rädslor

När vi blir rädda tex efter att vi på TV hör om våldsdåd i vår närhet och vår andning är ytlig och kort. Om vi sedan läser på facebook inlägg som kopplar våld till vissa grupper oavsett om kopplingen är sann eller inte. Kan denna kombinationen av dålig andning och dåliga input i vårt system stärka våra rädslor och fördomar? Forskarna slog ju fast att när vi uppehåller oss proportionellt längre tid vid inandning så återkallar vi lättare minnen och lättare identifierar ansikten som ångestfyllda och rädda. Återkallar vi då lättare negativa minnen också som ytterligare stärker våra rädslor och den vägen kanske fördomar? Rädslan är befogad och hjälper oss i äkta farosituationer men är kontraproduktiv när det inte finns någon fara.

Rätt andningsteknik hjälper

Att lära sig andas rätt är värdefullt verktyg för att hantera rädslor och ångest.

 

Källa: http://neurosciencenews.com/memory-fear-breathing-5699/

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *