Antioxiadanter farliga eller ?

Smultronen vid köksflygeln är små men så goooooooooooooda.............
Bär ger hjärthälsa

Alla har vi ju lärt oss att antioxidanter är bra, att antioxidanter skyddar oss mot sjukdomar, mot infektioner och inflammationer. Men idag har vi lärt oss något nytt enligt en artikel i SvD. Så har stod det i artikeln: ”I stället för att motverka lungcancern gjorde antioxidanterna den mångfalt värre. Nu uppmanar forskarna till försiktighet med kosttillskott.”

Denna artikel är publicerad första gången 2014 här.

Skall vi nu slänga alla burkarna med vitaminer och kosttillskott?

Njaa, det är nog inte så enkelt. Bättre att först kolla vad man kommit fram till egentligen.

Vilka var studieobjekten

Var studien gjord på människor som man nu enligt SvD varnar för kosttillskott. Var det människor som fick ta normala doser antioxidanter under kontrollera former. Nej, det var möss som studerades. Utan att gå djupare in i ämnet så läste jag att forskare överlag ser det problematiskt att överföra resultat baserade på möss till människor.

Vilka antioxidanter studerades

För att kunna sätta en rubrik som ”Antioxidanter kan förvärra cancer” måste forskarna studerat alla antioxidanter i alla deras former, både syntetiska och naturliga. Ett gigantiskt projekt och fortfarande kvarstår problemet med att överföra resultatet till människor. har forskarna då studerat alla antioxidanter? Svaret blir ja, om det bara finns 2 antioxidanter. Till och med jag förstår att det finns flera. Vilka var dessa 2 antioxidanter i studien?

1. N-Acetylcystein

Vilken typ av antioxidant är N-Acetylcystein? Är den syntetisk labb-produkt eller är det naturligt. Sanningen är att den egentligen är ett läkemedel och inte ens något naturmedel. Så här står det i Wikipedia om N-acetylcystein

”Acetylcysteine rINN /əˌsɛtəlˈsɪstn/, also known as N-acetylcysteine or N-acetyl-L-cysteine (abbreviated NAC), is a pharmaceutical drug and nutritional supplement used primarily as a mucolytic agent and in the management of paracetamol (acetaminophen) overdose. Other uses include sulfate repletion in conditions, such as autism, where cysteine and related sulfur amino acids may be depleted.[7]”

2. E-vitamin

Den andra antioxidanten som studerades var Trolox, en syntetiskt framställd E-vitamin. Inte naturligt alltså. Spelar det roll då om det är gjort i labbet eller om naturen gjort det? Jag anser det utan att gå djupare in i det nu.

Vilka mängder användes

Jag har inte tillgång till hela studien och kan inte se hur stora doser som användes men enligt artikeln i Newsvoice  tolkar jag att doserna var mer avsedda för elefanter än för möss. Artikelförfattaren i Newsvoice frågar också följande:

 • Varför väljer de NAC som är receptbelagt samt en syntetisk form av E-vitamin i en dos som vida överstiger rekommenderat intag om de vill testa verkan av antioxidanter på cancer?
 • Varför väljer de inte C-vitamin, selen, quercitin, kurkumin eller någon av de många andra antioxidanter som finns där det finns massor med studier som visar på positiva effekter.

Ihop med fakta att det var ett läkemedel och en syntetisk vitamin som användes i väldigt höga doser så kanske inte resultaten är förvånande. Däremot förvånar slutsatserna.

Ett visst bilmärke kan drabbas av flera bränder på kort tid, en annan att bilen välter men jag såg aldrig följande rubriker i tidningar:

”Bilar kan börja brinna , forskarna råder dig att undvika att sätta dig i en bil”

eller

”Bilar kan välta, forskarna uppmanar dig att inte sätta dig i en bil”

Men i det här specifika fallet verkar det vara ok att utmåla alla antioxidanter som farliga utan att göra skillnad på syntetiskt/naturligt och utifrån en studie där den andra antioxidanten var ett läkemedel.

Ny rubrik!

Den rätta rubriken i artikeln skulle kanske varit

Läkemedlet N-Acetylcystein och syntetisk e-vitamin i väldigt höga doser förvärrar cancer hos möss”.

Det är väldigt långt ifrån SvDs rubrik. Ansvarslöst av en stor dagstidning som faktiskt påverkar vad folk stoppar i sig.

Så fortsätt att använda antioxidanter och i så fall i följande ordning:

 • från naturlig, ekologisk mat och frukter
 • naturliga kosttillskott utan tillsatser och bindemedel tex från Holistic och Innate

Källor

Svd

Newsvoice

Science magazine

Pubmed

Oilpulling mot karies?

Oilpulling mot karies

Oilpulling mot karies

Vad är oilpulling?

 

Oilpulling är när man svischar någon typ av vegetarisk olja i munnen under en period av tid, vanligtvis 15-20 minuter. Oljan har anti-inflammatorisk verkan och det sägs att den drar med sig gifter ur kroppen.  Man kan använda olika typer av oljor men oftast använder man kokosolja eller sesamolja.

Hälsofördelar av oilpulling

Det finns studier som indikerar att oilpulling är fördelaktig och billig metod för att förbättra munhygien. MInskar tandköttsinflammation och förebygger karies.

Hur gör man oilpulling

Ta 1 tsk kokosolja i munnen (kallpressad av bra kvalitet). Skölj runt med oljan i munnen som med tiden blir till skum (10-20 minuter)

Medans du gör oilpulling hinner du förbereda frukost. Oilpulling är bra för tandköttet och drar med sig toxiner. Spotta inte in i avloppet eftersom oljan fastnar lätt när den blir kall. Spotta i soppåsen i stället.

Gör oilpulling till vana på morgonen så ökar du dina chanser att behålla friskt tandkött och minskar risken för karies.

Länkar

Studier

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5198813/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4382606/

Bilder och videos

https://www.google.se/search?q=oilpulling+pictures&oq=oilpulling+pictures&aqs=chrome..69i57j0l5.5137j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

Forskarskola för journalister

Forskarskola för journalister
Journalister saknar kunskaper att ta del i medicinsk statistik

1982 och någon termin efter det hade jag äran att undervisa i statistik på journalisthögskolan. Det kändes viktigt att lära blivande journalister att ta del av den på den tiden analoga statistiken (böcker, publikationer från SCB, Socialstyrelsen osv).  Att ta fram underlag för en medicinsk artikel 1982 var ett stort jobb. Det skulle sammanställas från avhandlingar, SCB-publikationer, Socialstyrelsens statistik.  PubMed fanns bara för oss som jobbade inom forskningen.

I dag är allt så mycket enklare. PubMed är öppet även om vissa artiklar finns bakom en svindyr betalvägg. Det tar ofta bara några minuter att ta fram underlag för en artikel.

Det är därför det är så häpnadsväckande att journalister inte använder den möjligheten (inte heller läkarna). I stället hänvisar man till myndigheterna som man blint litar på och ägnar sig därför åt att sprida rädsla och skräck bland befolkningen. Patienter som valt lösningar utanför skolmedicinen hånas som mindre vetande och lättlurade. Ställda mot väggen kan inte journalisterna svara på enkla frågor om källor för deras påståenden, förutom att man hänvisar till myndigheterna vilket gör att en fråga om journalismens oberoende ovillkorligen kommer upp.

Jag tror det behövs en forskarskola för journalister. Tänk om jag hade obegränsat med tid så skulle jag starta en sådan. Men tveksamt om jag får elever. Den nämnda yrkeskåren (inte alla) verkar slagit dövörat till när det gäller att ta del av vetenskapen.

Aftonbladets bidrag till vaccinindustrin

Aftonbladets bidrag till vaccinindustrin
Bild från Pixabay

Aftonbladets Anders Lindberg gav sitt bidrag till vaccinindustrin med inlägget som du hittar på länken https://www.aftonbladet.se/a/nkPGn

Anders Lindberg tar parti för vaccinindustrin

Anders Lindberg ondgör sig över att en vårdcentral  förhåller sig neutral när det gäller vaccin.

Den oberoende, opartiske, objektiva Anders Lindberg  (AL) väljer då att ta parti för vaccinindustrin.

AL frågar inte varför vårdcentralen vill ge föräldrarna alternativ att använda sin rätt att välja.

AL frågar inte om det t.ex  beror på att det inte finns några studier som bekräftar vaccinernas säkerhet.

AL tycker att kritiska människor är farliga

AL säger att de som inte vaccinerar är farliga för andra. Vilka är dom andra, dom som är vaccinerade? De som är vaccinerade är väl skyddade enligt förespråkarna? Var är faran med att en ovaccinerad träffar en vaccinerad då?

AL vet inte att de som vaccineras är smittsamma långt efter vaccineringstillfället.

AL vet inte att utbrott sker i vaccinerade befolkningar, bland de som alltså har fått skydd mot just det som dom insjuknar i.

AL vill inte ta upp kvacksalveriet inom skolmedicinen

Varför tar inte AL upp kvacksalveriet som får fortgå med ineffektiva vacciner? Varför får det passera att influensavaccinet uppvisar otroligt låg effektivitet år efter år. Skattepengar finansierar detta kvacksalveri.

Varför tar inte AL upp att NNV är 71 för influensavaccin. NNV=71 betyder att det behövs 71 personer som vaccineras för att 1 (en) person slipper influensan(Cochrane-institutet, länk nedan). En del jämför vaccin med användning av bilbälte som räddar liv. Det vore väl katastrof för Autoliv om det skulle behövas 71 bilförare som använder bilbälten när dom krockar för att en räddas, 70 skulle dö eftersom bilbältet har ingen effekt.

Länk till studien

http://www.cochrane.org/CD001269/ARI_vaccines-to-prevent-influenza-in-healthy-adults

Besvärande bild angående mässlingsvaccin

Titta på bilden som korrelerar vaccintäckningen med andelen fall i mässling som var vaccinerade. Ju fler som vaccinerats desto större andel fall bland vaccinerade. Kommer AL att skriva om det. Har inte läsarna rätt att veta det?

vaccineffekt

Perhaps somewhat counterintuitive at first, the proportion of vaccinated measles case-patients increases with vaccination coverage
AL säger följande

Genom att så många som möjligt är vaccinerade finns få personer som kan sprida smitta.

AL vet då inte att de vaccinerade kan sprida smitta och många sjukhus vill inte ha nyligen vaccinerade som besöker sina anhöriga.

Vaccine Strain Live Virus Can Infect Others Just like people with viral infections can shed and transmit wild-type virus, people given live virus vaccines can shed and transmit vaccine strain live attenuated virus. Like wild-type virus, vaccine strain live virus can be shed in body fluids, such as saliva, nasal and throat secretions, breastmilk, urine and blood, stool, and skin lesions. Shedding after vaccination with live virus vaccines may continue for days, weeks or months, depending upon the vaccine and the health or other individual host factors of the vaccinated person. Läs mer på http://www.nvic.org/CMSTemplates/NVIC/pdf/Live-Virus-Vaccines-and-Vaccine-Shedding.pdf
AL säger: ”På så sätt skyddas ovaccinerade individer, till exempel spädbarn och människor med allvarliga underliggande sjukdomar som gör att de inte svarar på vaccination eller inte kan vaccineras.”

Min fråga är då: Blir det inte tvärtom möjligen? Att man får hålla de vaccinerade borta från de som har allvarliga sjukdomar och vars immunförsvar är nedsatt.

Anders Lindberg har en rätt!

Kvacksalveri borde inte få skattemedel

AL har rätt i en sak, skattepengar skall gå till riktig vård i stället men AL  har utifrån sin okunskap gått med på läkemedelsbolagens linje ”vaccin åt alla” och låter läkemedelsbolagen bestämma vad som är riktig vård.

Låt folk själv bestämma vilken vård man vill ha och vilka vacciner man vill ha. Det är ändå folk som ofrivilligt betalar för kvacksalveriet inom skolmedicinen också. Det som dom däremot betalar utanför skolmedicinen tvingas inte på dom, det är frivilligt.

 

 

 

CBD-olja under attack

CBD-olja under attack

CBD-olja under attack

Lilian Sjölund från Helahälsingland.se skrev ett osande inlägg om CBD-olja under föresatsen ”Vi granskar CBD-oljan”.

Det var inte mycket till granskning av själva CBD-oljan utan mer ett påhopp på människor som använder oljan och företag som säljer oljan.

Att påstå att CBD-oljan har effekt på olika sjukdomar och tillstånd skulle enligt Lilian Sjölund vara vetenskapsförakt. Eftersom hon hänvisar till vetenskapen var är hennes vetenskapliga bevis att CBD-olja är ineffektivt och kan liknas vid oljan som rann på den libanesiska flickan Samiras armar 1992 och som en del trodde att oljan var helande. Konstig koppling hon gör där.

Varför vänder sig folk till alternativen

För att sjukvården inte löser deras problem! Hittar dom en lösning utanför sjukvården så använder dom det. Är smärtan outhärdlig och sjukvården bara skakar på huvudet och man hittar en lindring utanför sjukvården, finns det då någon som inte är beredd att använda det?

Många vittnar om att CBD-oljan har kommit till räddning och vittnesmålen stärks även av VETENSKAPLIGA studier som tom den lataste journalisten hittar på 30 sekunder i den öppna medicinska databasen PubMed.

Lilian S pratar om argsinta Facebook-grupper där folk berättar om effekter av CBD-olja. Vilka grupper? Har inte sett något argsint när jag tittat in i grupperna. Åtminstone inte argsint på nivån som LS är i artikeln.

LS har en överlägsen ton och ser ner på folk som väljer egna vägar efter att hennes så kära skolmedicin har totalt fallerat att bota/lindra.

Akutvård som undantag är dagens sjukvård på villovägar och det beskrivs bäst av ett uttalande som en vän gjorde tidigare i veckan. Hen skulle hellre vilja ta sjuka mamman till veterinär än till vanlig doktor. Så illa upplevde hen  behandlingen i sjukvården.

 

LS kunde använda sitt forum (som vi som prenumererar betalar) för att ta itu med dom riktiga problemen med dagens sjukvård som orsakar ca 3000 dödsfall per år, sjukvårdens enorma beroende av läkemedelsbolagen, cancervården som är på fel spår med sina kostråd, psykvården som medicinerar bort livskriser och gör folk beroende av deras produkter resten av livet. Där kan man gräva och göra sig betjänt guldspaden.

 

Vetenskapsförakt, vad är det?

Enligt Lilian verkar det vara att gå utanför skolmedicinen och söka lindring och bot utanför läkemedelsbolagens revir. LS kan dock inte underbygga något som hon säger med vetenskapliga fakta, det är ett tecken på att skribenten själv gör sig skyldig till vetenskapsförakt. Bara påståenden och påhopp på de som lider och blir inte hjälpta av skolmedicinen.

Att inte läsa  PubMed som journalist är ett uttryck för vetenskapsförakt.

Här är Lilian Sjölunds artikel i sin helhet:

http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/sjolund-vetenskapsforakt-och-konspirationsteorier-tror-du-pa-anden-i-flaskan-ocksa

För att bemöta påståenden som hon gör så tog jag fram (på kort tid) följande länkar till VETENSKAPLIGA artiklar i den medicinska databasen PubMed.

Kanske Lilian kunde läsa någon av dom och skriva lite i nästa inlägg. Eftersom Lilian även blundar när det gäller vacciners negativa sidor på skulle jag rekommendera att börja med artikeln om hur CBD-olja minskar biverkning av HPV-vaccin.

 

Är det inte vetenskapsförakt att inte ta del i forskning om att CBD-olja kan ha terapeutisk verkan för hjärtbesvär som nästa studie visar

"Taken together, these preclinical data appear to support a positive role for CBD treatment in the heart, and in peripheral and cerebral vasculature"

Is the cardiovascular system a therapeutic target for cannabidiol?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22670794


Är det inte vetenskapsförakt att inte ta del i forskning om att CBD-olja kan minska ångest och hjälpa vid sömnsvårigheter som nästa studie visar

"This case study provides clinical data that support the use of cannabidiol oil as a safe treatment for reducing anxiety and improving sleep in a young girl with posttraumatic stress disorder."

Effectiveness of Cannabidiol Oil for Pediatric Anxiety and Insomnia as Part of Posttraumatic Stress Disorder: A Case Report

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5101100/


Är det inte vetenskapsförakt att inte ta del av studien som pekar på att CBD-olja kan lindra besvär som flickor fått efter Gardasil-vaccin?

"SF-36 showed significant benefits in the physical component score (P < 0.02), vitality (P < 0.03) and social role functioning (P < 0.02) after the treatment. The administration of hemp oil also significantly reduced body pain according to the SF-36 assessment."

Short-Term Efficacy of CBD-Enriched Hemp Oil in Girls with Dysautonomic Syndrome after Human Papillomavirus Vaccination.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28457055/?i=5&from=cbd%20oil


Är det inte vetenskapsförakt att inte medge att följande studie pekar på CBD-oljans förmåga att minska inflammationer.

Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/


Är det inte vetenskapsförakt att inte medge att följande studie pekar på CBD-oljans förmåga att minska ångest?

"Overall, current evidence indicates CBD has considerable potential as a treatment for multiple anxiety disorders"

Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604171/


Är det inte vetenskapsförakt att inte medge att följande studie pekar på CBD-oljans roll att skapa hälsa?

Cannabinoids in health and disease

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202504/


Är det inte vetenskapsförakt att inte kunna se att CBD-olja kan vara till hjälp vid neurologiska sjukdomar?

Cannabidiol for neurodegenerative disorders: important new clinical applications for this phytocannabinoid?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22625422


Är det inte vetenskapsförakt att inte se att det finns mycket i naturen som användas för lindring av olika besvär? 

Vi i Hälsingland kanske sitter på en guldgruva i form av lin som innehåller cannabinoid-liknande anti-inflammatoriska komponenter.

Cannabinoid-like anti-inflammatory compounds from flax fiber.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22706678/?i=19&from=cbd%20oil


Det finns hur mycket som helst

Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst med att plocka fram olika studier från PubMed  men jag antar att Lilian inte vill läsa dom, eller inte kan läsa dom, eller är hindrad att läsa dom, vem vet.

Känslan som jag får är att Lilian fått i stort sett färdigskrivet manus som hon bara sätter sitt namn på infinner sig. Kan det vara så illa?

Jag är inte drogliberal (CBD är inte narkotika!) men jag kan läsa PubMed och jag kan dra slutsatser utifrån vad jag läser. Det finns utan tvekan bevis för att CBD-olja fungerar och att många personer som LS tror vara lurade bevittnar det i praktiken stärker min tro att så är fallet. Kanske inte att alla blir hjälpta men dom som blir det blir det även om LS säger att dom är lurade.

LS pratar om anomyma vittnen på sociala medier. Jag gjorde också efterforskning (som LS säger sig ha gjort, inte riktigt djupt antar jag ) och såg massor med folk som med sina egna namn bevittnar om att CBD-olja funkat för dom. Återigen inte alla men många, en del säger att dom inte känner någon effekt, så den sidan kommer också fram i FB-trådarna.  Att inte alla vill visa sitt namn förstår jag (vilket LS inte gör utan tror att det är fejkade konton). Ämnet är ju inflammerat och då kanske man är försiktig med att exponera sig för mycket.

”Cynismen är slående. Men en, vid det här laget, välkänd symtom hos en vetenskapsföraktande och konspiratorisk samtid.”,  som LS säger kan faktiskt vändas mot skribenten själv. Cynismen när man vill ta ifrån folk den enda hjälpen som många upplever dom fått, vetenskapsförakt när skribenten inte vill/kan bygga sina nedlåtande uttalanden och påståenden på några som helst vetenskapliga källor.

"ifrågasätta hur en enda planta kan motverka så vitt skilda sjukdomar som epilepsi, kronisk smärta, hjärt- och kärlsjukdomar, tumörer och ångest.",

LS förstår inte med detta uttalande hur människan fungerar. När vi kommer i obalans i våra kroppar pga stress, fel mat, för lite sömn osv så kommer det att uttrycka sig olika för olika personer. En del kanske får magsår, andra får cancer, en del hinner få hjärtinfarkt innan. En del får psykiska besvär, en del får kronisk smärta. Det är inte EN orsak som leder till EN sjukdom, det är obalanser som kan ge sig till känna i  flera olika sjukdomar.  Av den anledningen kan en planta påverka oss så att olika sjukdomar kan påverkas och vi kan få bot eller lindring.  I mina länkar ovan finns det forskning på epilepsi, smärta, tumörer, ångest och hjärt- och kärlsjukdomar.  CDB-olja har effekt på allt detta. Kanske går det över LSs förstånd. Antingen måste LS då förakta vetenskapen som kommit fram till dessa slutsatser eller ändra sig och medge att ibland har man bara fel (den bästa kan ha det).

Undersökande journalist som hon kanske räknar sig till kan eventuellt börja gräva lite djupare i den medicinska databasen PubMed. Frågan är om hon får det för sin arbetsgivare. Annars är man vetenskapens fiende och bästa kompis med läkemedelsbolagen.

Problemet är inte CBD, problemet är att vi undanhålls dess läkande effekter och erbjuds endast kemiska gifter från läkemedelsbolagen.  Varför? Jo, läkemedelsbolagen tjänar inget på det.Undra på att felmedicinering är en stor orsak till inläggning på sjukhus.

LS, börja gräva. Läs själv i PubMed, Bilda egen uppfattning och skriv först därefter.

PS.

Själv använder jag inte CBD men skulle inte vilja vara den som hindrar någon som den vägen hittat en lindring/bot för sina besvär.

 

 

Antibiotika förstör mitokondrier

Antibiotika förstör mitokondrier

Antibiotika förstör mitokondrier

Vetenskapen håller på att få upp ögonen för mitokondriella sjukdomar samtidigt som media  låtsas om att det inte existerar.  En viktig komponent till att motverka sjukdomar är våra kromosomändar (telomerer)  och en annan är hälsan hos våra mitokondrier.  De tusentals eller tiotusentals mitokondrierna i varje cell (beroende på vilken typ av cell det är) förutom röda blodceller omvandlar bränslet i cellerna till energi för vår kropp. Friska mitokondrier håller oss unga och energiska.

Om mitokondrierna skadas så kan det leda till följande sjukdomar

 • Schizofreni och bipolär sjukdom
 • Alzheimer’s och Parkinson’s
 • Epilepsi, migrän, närvsmärta
 • Förlust av muskelkontroll och balans
 • Stroke,  hjärtsjukdom
 • Utmattningssyndrom och  fibromyalgi
 • blindhet
 • Diabetes
 • Hepatit C and cirros.(1)

Biverkningar av antibiotika för magen

Antibiotika förstör en del av dom goda bakterierna i din mage. Det påverkar matsmältning, immunsystemet och endokrina systemet.

En studie publicerat i Cell Reports larmar om tetracykliner(2)  som används för bakterieinfektioner och behandling av urinvägsinfektioner, acne, malaria, lymes sjukdom, reuma, gonorrea och annat.

Tetracykliner är antibiotika som vissa aktinobakterier producerar för att hämma tillväxten av konkurrerande bakterier.

Vad hittade forskarna gällande antibiotika?

Forskarna såg att användning av antibiotika redan efter några dagar ändrar mitokondriernas sätt att arbeta så att energiproduktionen i cellerna saktas ner.

pills-14550_640

Detta gäller inte bara tetracykliner. En studie från Boston Universitet visade att andra antibiotika inklusive Cipro och ampicillin orsakar att cellernas kraftproduktion fallerar.(3)

Dessa mediciner utlöser också en ökning av fria radikaler inom cellerna vilket skadar DNA.

Även om vi lyckligt lottade och inte behöver ta antibiotika någonsin så kan vi ändå få det i oss via mat eller dryck.

Medicinrester i dricksvatten

Naturvårdsverket oroar sig för medicinresterna i våra vatten samtidigt som de konstaterar att det inte finns några studier på om de små mängderna är skadliga för människor (8)

Likväl finns medicinrester i vårt dricksvatten och den ökande användningen gör att koncentrationerna också ökar.  Frågan är hur det påverkar oss i längden, påverkas våra mitokondrier även när vi inte själv använder några som helst mediciner?

http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/dricksvatten/riskanalys-och-provtagning/kemiska-amnen-i-vatten/lakemedel/

 

Antibiotika i kött

Importerat kött kan innehålla antibiotikarester i högre grad är svensk kött. Antibiotikaanvändning i djurhållning i Sverige ligger mycket lägre än i andra länder. Så om du äter kött så är det bättre med svenskt!

Hur kan vi reparera skador i mitokondrier

Många av medicinerna är onödiga och ineffektiva men ibland är det faktiskt livsavgörande att använda antibiotika. Då är det bra att veta hur man kan reparera skador som medicinen för med sig.

Det skall jag titta på framöver. Skall bara läsa några artiklar inom ämnet först.

Referenser:

(1) Neustadt J, Pieczenik SR. “Medication-induced mitochondrial damage and disease.” Mol Nutr Food Res. 2008;52(7):780-8.
(2) N. Moullan et al., “Tetracyclines disturb mitochondrial function across eukaryotic models: a call for caution in biomedical research.” Cell Reports, 2015; Volume 10, Issue 10, p1681–1691.
(3)
S. Kalghatgi et al., “Bactericidal antibiotics induce mitochondrial dysfunction and oxidative damage in mammalian cells,” Science Translational Medicine, 2013;5(192):192ra85.

(4) http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Lakemedel/

 

 

Kraftverk förstörd av piller

Kraftverk förstörd av piller

Kraftverk förstörd av piller

 • Mitokondrier, dom minimala kraftverken i våra celler skadas allvarligt av dom flesta medicinerna.
 • Skadade mitokondrier kopplas ihop med många av våra sjukdomar både somatiska och psykiska(cancer, diabetes, alzheimer, psykiatriska sjukdomar, autism).
 • Den som äter medicin bör kompensera med att äta mat som reparerar mitokondrier och lägga till kosttillskott med reparerande egenskaper funktion

 

Jag kommer att skriva om några olika typer av medicin och börjar på A,  antibiotika.

Läs om hur Antibiotika förstör mitokondrier

Ingefära mot illamående

Ingefära mot illamående

Ingefära mot illamående

Tisdag igen och dr Mikael på TV, pratar om illamående och vad som kan hjälpa mot det. Skickar en fråga om ingefära och min fråga lyder exakt så här:

Många säger att de blir hjälpta av ingefära vid illamående. Ved du vad det är som gör att det funkar?

Hånlog lite och viftade bort effekten med att det handlar om tro i detta fallet.

Det finns en röd tråd i hans uttalanden angående mediciner vs naturmedicin.

Om medicin funkar=medicin funkar
Om naturmedel funkar=tro

Vad säger vetenskapen?

Låt oss titta på det rent vetenskapligt. Vänder mig till den medicinska databasen PubMed igen för att hitta artiklar på ingefära och illamående. Några sekunder senare har jag en av artiklarna på skärmen. Där kan jag läsa följande summering

SUMMARY:
The results of studies in this article suggest that ginger is a promising treatment for nausea and vomiting in a variety of clinical settings and possesses a clinically relevant mechanism.

Översättning:
Resultaten av studier i denna artikel tyder på att ingefära är en lovande behandling för illamående och kräkningar i en rad olika kliniska miljöer och har en kliniskt relevant mekanism.

Flera artiklar kommer till samma slutsats.

Kemoterapi och illamående

Huskurer mot döden
Bild från Pixabay

En artikel slår fast att illamående pga kemoterapi minskar med ingefära.

This trial suggests adjuvant ginger supplementation is associated with better chemotherapy-induced nausea-related quality of life and less cancer-related fatigue, with no difference in adverse effects compared to placebo.

Översättning

Denna försök antyder att  ingefära är associerad med bättre livskvalitet för patienter som lider av illamående orsakad av kemoterapi och patienterna har även mindre cancerrelaterad trötthet och saknar negativa effekter (biverkningar).

Verkningsmekanism

Bild från Pixabay
Bild från Pixabay

Jag frågade vad det är som gör att det funkar. Dr Mikael hade inte svaret. Det har jag! I PubMed kan du läsa:

In addition, recent evidence has provided further support for 5-HT3 receptor antagonism as a mechanism by which ginger may exert its potentially beneficial effect on nausea and vomiting.

Översättning

Det finns evidens  att 5-HT3-receptorantagonism som en mekanism genom vilken ingefära kan  har potentiellt fördelaktig effekt på illamående och kräkningar.

Jag är inte biolog eller kemist och förstår inte alla mekanismer bakom det hela men jag förstår att det verkar finnas en förklaring för varför ingefära fungerar.  Det var den förklaringen som jag ville höra från dr Mikael men jag fick veta med eftertryck att det hela handlar om TRO. Leveransen av den kunskapen skedde med ett litet hånleende som sig bör i TV4.

Bild från Pixabay

Bild från Pixabay

Vad är det som är så svårt en högt utbildad människa att inse att vi ofta hittar bot i naturen.  Är inte det bara dumt att hävda annat när alla kan kontrollera hur det ligger till egentligen. Verkligheten i form av många som säger att det funkar och bekräftelse från forskningen, räcker inte det för dr Mikael?

Lev gott!

 

Vaccinera eller inte?

Vaccinera eller inte?

Vaccinera eller inte
Bild från Pixabay

Vacciner är ett väldigt hett och känsloladdat ämne. Jag har inte velat ge mig in i att skriva om det i min blogg ännu. I stället samlar jag på mig så mycket kunskap som möjligt och när jag är färdig så kommer jag skriva.

Fram till dess säger jag till alla

 • Skaffa kunskap om vacciners innehåll
 • Skaffa kunskap om effektiviteten
 • Skaffa kunskap om säkerheten
 • Kom ihåg att det är du som bestämmer, inte vården eller läkemedelsbolagen!
 • Kom ihåg att vad du än bestämmer så gör du det med ditt eller ditt barns bästa i tankarna,  var nöjd med beslutet!

Nedan kommer jag fylla på mina reaktioner och funderingar vacciner.

Läkemedelsverkets databas BiSi

Rapport levererad 20171004

Jag prenumererar utdrag ur Läkemedelsverkets databas BiSi som redovisar rapporterade biverkningar för läkemedel i Sverige. Kom ihåg att mörkertalet är stort och alla biverkningar hamnar inte i registret.

Tyvärr måste jag börja med den värsta biverkningen som finns, död. Industrin och sjukvården påstår ju att vacciner är säkra. En del tror på det stenhårt, andra tvekar lite och en del tror att vacciner är oprövade och  riskabla och fungerar dåligt.

Gardasil säkert?

16-årig flicka död.
16-årig flicka död.

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas BiSi redovisar att Gardasil haft en dödlig utgång 2017-07 och misstänkt läkemedel är Gardasil.

Det finns flera  redovisade biverkningar däribland denna bestående funktionsnedsättning.

gardasil gav funktionsnedsättning
Bestående funktionsnedsättning efter gardasil.

TV4 som rädslans apostel

HPV-vaccin för pojkar
Programledarna på TV4 har blivit rädslans apostlar

TV4 har på sistone utmärkt sig som främsta reklampelaren för Big Pharma och deras produkter

Hos ”journalisterna” på TV4 saknas det helt och hållet en kritisk hållning mot världshistoriens största bluff. Ingen kritik mot vaccin får förekomma, idel lovord hela tiden.

TV4 har blivit rädslans apostlar och säljer vaccin som lösning på ogrundade rädslor.

Detta skall jag titta på närmare på!

 

fortsättning följer…

 

Huskurer mot döden

Huskurer mot döden

obs. Denna artikel är tidigare publicerad (2013) på 
https://helsingeyogi.wordpress.com/2013/10/19/finns-det-alternativ-inom-cancervarden/
och publiceras uppdaterad 2017-09-26 här.

 

Huskurer mot döden
Bild från Pixabay

Jag länkade på facebook (2013) en berättelse om en finsk kvinna som efter cancerbesked med dubbelsidig  bröstcancer berättade om hennes eget val att inte välja det vanliga. Hon ville ta hand om sin cancer själv. Läkarna berättade att hon kommer inte att klara sig. Berättelsen gick att läsa på finska på finska YLEs sida men är nu borttagen. Det går dock att läsa på hennes blogg  på engelska.

Jag fick en del delvis negativ respons angående länken och vill bara berätta att jag inte ser ner på de som väljer den vanliga vägen(skolmedicin), dom flesta gör ju ändå det. Vi bör respektera de beslut som de drabbade gör oavsett vilket beslut det blir.  Om någon beslutar att gå sin egen väg mot alla andras tro och vilja, starkt! Om någon gör som läkarna har talat om och alla närstående hejar på, ok. Det är varje människans rätt. Besluten baseras säkert i de flesta fall på alla de alternativ som finns tillgängliga för den drabbade. Och här kommer den springande punkten.

Vilka alternativ ger man den sjuke?

Läkaren/sjukvården propagerar för de alternativ som är godkända och används inom sjukvården  men vilka andra alternativ läggs egentligen fram? Vilka alternativ talar man illa om inom sjukvården? Ger sjukvården annat alternativ än gifter, strålning och kniv? Är patienten hänvisad helt till sin egen förmåga och vilja att hitta alternativ?

Döda med ord

Det som är lite skrämmande är att sjukvården även målar upp en mörk hotbild för patienten á la ”om du inte ta denna medicin så dör du snart!”. Här tänker jag på ett klassiskt fall  med en patient som insjuknade i cancer och botades och insjuknade och botades och till sista insjuknade och dog helt och hållet i synk med vad han trodde om medicinen som han fick.

Kort sammanfattat hände följande:

 • Patienten hade metastaser och vatten i lungorna som krävde daglig behandling
 • Nytt lovande läkemedel Krebiozen kom och läkaren ordinerade det till honom
  • Patienten tillfrisknar mirakulöst
  • tumörerna försvinner och han återgår till normalt liv
 • Den nyfikna patienten läser det senaste om Krebiozen, läkemedlet fungerar inte
  • Patienten får cancern tillbaka
 • Läkaren använder ett trick och ”ljuger” att läkaren nu har tillgång till en förbättrad version av läkemedlet som fungerar(det var destillerat vatten)
  • Patienten tillfrisknar på nytt och är frisk en tid
 • Slutgiltig vetenskaplig artikel på Krebiozen slår fast att läkemedlet är verkningslöst
  • patienten läser artikeln som publiceras i pressen
  • patienten dör kort därefter

Väldigt intressant och säkert inte det enda cancerfallet där tron respektive tappad tro på bot spelar avgörande roll i dramat.

Läs mer på

https://www.nexusmagazine.com/products/free-downloads/doc_view/14-the-placebo-effect-the-triumph-of-mind-over-body sida 2. Stycket på sida 2 längst ner i vänsterspalten som börjar med ”One of the more dramatic events regarding placebo therapy was reported in 1957 …”.

Hot med död

Vårdgivaren som ”hotar” med döden i snar framtid tar väldigt stort ansvar på sig. Frågan är hur mycket deras tankar påverkar patienten. Hotet om döden gör att patienten går med på behandlingen och den tro som läkaren har för medicinen tar patienten till sig. Kan det vara så att den tron får patienten att överleva även om kroppens celler både dom sjuka och dom friska tar stryk av den konventionella behandlingen. Men oftast rår inte tron över gifterna och strålningen.

Hotet om död skapar stress

Hotet om snar död skapar också en stark stress vilket inte främjar tillfrisknande. Borde inte vårdgivaren göra allt i sin makt att inte skapa en stress som förvärrar situationen. På vilket sätt motverkar det stressen att  ange deadline, ursäkta uttrycket, och därtill stressa fram beslutet att påbörja en behandling. Denna brådska ger ännu mer stress och påverkar den drabbade negativt.

Några väljer egna vägar

Det finns många som vägrat den behandling som sjukvården ger och tagit hand om sin hälsa själv. Att det inte pratas så mycket om det och att det inte är ”vetenskapligt” bevisat beror enbart på det stora ointresset som sjukvården, forskarna, läkemedelsindustrin visar. För läkemedelsindustrin är det en fråga om liv och död när det kommer till alternativ vård.  Cancer är en riktigt stor business och om det fanns eller rättare sagt om alla visste det att det finns naturligare bot så skulle läkemedelsindustrin få det väldigt svårt.

Mannen som gick sin egen väg och överlevde

"Under 2014 och 2015 gjorde jag precis tvärt om mot vad min kirurg sa. Jag avstod operation, cellgifter och strålning, fortsatte med min kolhydratfattiga kost, mitt intag av kolloidalt silver och åt dessutom en hel del kosttillskott, D- och C-vitamin, Omega 3, gurkmeja, ingefära, aroniabär, aprikoskärnor, kokosolja mm. I stället för att enligt läkarens prognos mycket snart dö i cancer, så lever jag åtminstone fortfarande - efter snart tre år - och mår ganska bra."

Läs mer om honom på www.svaradoktorn.se. Under rubriken ”Min cancerresa” hittar du hans berättelse.

Några länkar att titta på

Vegandiet

En ung man med coloncancer botar sig med vegan-diet.

Chaga

Pubmed kan bidra med en artikel om chaga (sprängtikka på svenska och pakurikääpä på finska)

The results suggest that I. obliquus and its compounds in these subfractions isolated from I. obliquus could be used as natural anticancer ingredients in the food and/or pharmaceutical industry.

Gurkmeja

Gurkmeja mot cancer
Bild från Pixabay

När det gäller gurkmeja så finns massor med artiklar publicerade om dessa anticancerogena effect.

Se tex http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23303705

En bra sammanställning av forskningsläget hittar du på

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2758121/

där du hittar slutsatsen:

Overall, our review shows that curcumin can kill a wide variety of tumor cell types through diverse mechanisms. Because of numerous mechanisms of cell death employed by curcumin, it is possible that cells may not develop resistance to curcumin-induced cell death. Furthermore, its ability to kill tumor cells and not normal cells makes curcumin an attractive candidate for drug development. Although numerous animal studies and clinical trials have been done, additional studies are needed to gain the full benefit from curcumin.

Flera länkar på gurkmeja och cancer hittar på med

https://www.google.se/search?q=pubmed+turmeric+cancer&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=XZhhUsvDN4OC4gT94ICAAQ

Lev väl!

KOM IHÅG

Jag skriver som privatperson

Jag uppmanar ingen att byta skolmedicin till alternativ. Däremot uppmanar jag alla att hålla sig informerade om alternativen och sedan göra välgrundat beslut.